BLACK GUITAR

BLACK GUITAR

Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Η βασική ορολογία του Internet που χρειάζεται να γνωρίζετε

Το διαδίκτυο μπορεί να είναι για όλους, όμως για πολλούς η ορολογία του φαντάζει δύσκολη. Λέξεις που δεν χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας αλλά είναι απαραίτητες σε προγράμματα και διαδικτυακές εφαρμογές.Σας παρουσιάζουμε ορισμένους από τους βασικότερους και πιο διαδεδομένους όρους του Internet που πρέπει να γνωρίζετε.

Authentication - Σημαίνει το αυθεντικό, την πιστοποίηση, δηλ. την αναγνώριση της παρεχόμενης ασφάλειας ενός δικτύου υπολογιστών, το οποίο καθορίζει την ταυτότητα του χρήστη.

Bandwidth - Είναι το εύρος ζώνης μεταφοράς δεδομένων από μια συγκεκριμένη σύνδεση. Όσο μεγαλύτερο είναι τόσο ταχύτερη είναι η σύνδεση, δηλ. μεταφέρεται περισσότερος όγκος δεδομένων σε μιρκότερο χρονικό διάστημα. Μετριέται σε bps (bits per second).

Bookmark - Η διεύθυνση μιας ιστοσελίδας που την έχουμε αποθηκεύσει για εύκολη αναφορά όποτε την χρειασθούμε. Είναι γνωστή και με τον όρο Αγαπημένα.

Cyberspace - Αναφέρεται και ως "Κυβερνοχώρος" και αποτελεί έναν άλλον ορισμό για το Internet και τις υπηρεσίες του.

DNS - Domain Name System, δηλ. Υπηρεσία Ονομάτων Περιοχής. Είναι μια σύμβαση που επιτρέπει τη μετατροπή των αριθμητικών διευθύνσεων του Internet σε ισοδύναμες αντίστοιχες διευθύνσεις κειμένου, που είναι καλύτερα κατανοητές από τους χρήστες, και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, η αριθμητική διεύθυνση 207.68.137.41 αντιστοιχεί στη διεύθυνση κειμένου microsoft.com.

Encyption - Είναι η διαδικασία της κρυπτογράφησης, δηλ. η μέθοδος που χρησιμοποιείται στο Internet, αλλά και αλλού, για την ασφαλή αποστολή δεδομένων, τα οποία κωδικοποιούνται με πολύπλοκους αλγόριθμους.

Host - Ένας κεντρικός και ισχυρός διακομιστής (server), που έχει μεγάλη αποθηκευτική δυνατότητα και έχει εγκατεστημένες εφαρμογές για χρήση από τους χρήστες του Διαδικτύου.

HTML - HyperText Markup Language, δηλ. Γλώσσα Σήμανσης Υπερ-Κειμένου. Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού (στην ουσία σήμανσης) με την οποία δημιουργούμε ιστοσελίδες. Ένα έγγραφο που είναι γραμμένο σε HTML, μπορούμε να το δούμε μ’ έναν φυλλομετρητή ιστού (browser). Μπορούμε να γράψουμε τον κώδικα HTML μ' έναν απλό κειμενογράφο, όπως είναι το Σημειωματάριο (Notepad) των Windows.

HTTP - HyperText Transfer Protocol, δηλ. Πρωτόκολλο Μεταφοράς Υπερ-Κειμένου. Είναι το πρότυπο τηλεπικοινωνιών που χρησιμοποιείται στο Internet και δίνει τη δυνατότητα σ’ έναν φυλλομετρητή ιστού να διαβάζει κείμενο, γραφικά, ήχους και άλλες πληροφορίες από έναν διακομιστή ιστού.

Internet - Είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που αποτελείται από χιλιάδες δίκτυα υπολογιστών και από μερικά εκατομμύρια απλούς υπολογιστές, που είναι όλοι συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Αναφέρεται και σαν Δίκτυο (Net) ή Διαδίκτυο ή Κυβερνοχώρος (CyberSpace) ή Παγκόσμιος Ιστός (Web).

ISDN - Integrated Services Digital Network, δηλ. Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών. Τηλεφωνική γραμμή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μεταφορά δεδομένων (data) με ταχύτητες 64 ή και 128 KBytes και που επιτρέπει ταυτόχρονη σύνδεση στο Internet και τηλεφωνική επικοινωνία. Σήμερα θεωρείται ξεπερασμένη καθώς είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις των χρηστών για ταχύτατο Internet και τείνει να αντικατασταθεί από τις γραμμές ADSL.

JPEG - Joint Photographic Experts Group. Είναι μια μορφή αρχείων γραφικών που χρησιμοποιείται στο Internet κυρίως για γραφικά που περιέχουν πολλά χρώματα. Τα αρχεία JPEG είναι συμπιεσμένες ψηφιογραφικές εικόνες, όπου μπορούμε να επιλέξουμε εμείς τη συμπίεση και την ποιότητα (αντιστρόφως ανάλογα) της παραγόμενης εικόνας.

LAN - Local Area Network. Δίκτυο υπολογιστών και περιφερειακών που καλύπτει μια μικρή γεωγραφική περιοχή, όπως τα γραφεία μιας εταιρείας ή τον χώρο ενός σχολείου ή μιας πανεπιστημιακής σχολής κ.ά.

Login - Η διαδικασία σύνδεσης και αποδοχής μας από κάποιο δίκτυο, που γίνεται συνήθως με την καταχώρηση κάποιου κωδικού.

Mailing List - Ηλεκτρονική λίστα χρηστών του Internet, όπου μπορεί να κάνει κάποιος εγγραφή για να λαμβάνει αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) για θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Modem - MODulator - DEModulator. Ειδική περιφερεαική συσκευή, που αποδίδεται σαν Διαμορφωτής-Αποδιαμορφωτής στα ελληνικά, και που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και επικοινωνία δύο υπολογιστών μέσα από αναλογικές τηλεφωνικές γραμμές. Λαμβάνει φηφιακά δεδομένα από τον υπολογιστή, τα μετατρέπει σε αναλογικά για να μπορούν να μεταδωθούν και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μετατρέπει τα αναλογικά δεδομένα που λαμβάνει σε ψηφιακά για να μπορούν να τύχουν επεξεργασίας από τον άλλον υπολογιστή.

Newsgroup - Forum συζητήσεων που φιλοξενούνται σε ειδικούς servers (news servers), όπου ο καθένας μπορεί να επιλέξει μια κατηγορία και να δημοσιεύσει μια ανακοίνωση ή να θίξει ένα θέμα και να λάβει απαντήσεις από πάρα πολλούς χρήστες.

Password - Μυστικός κωδικός, που μπορεί να αποτελείται από έναν συνδυασμό συμβόλων, γραμμάτων και ψηφίων και που μας δίνει τη δυνατότητα για πρόσβαση σε υπηρεσίες που είναι προσωπικές και απόρρητες. Οι κωδικοί πρέπει να αλλάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και να αποτελούνται από συνδυασμό χαρακτήρων που να είναι δύσκολο να τους μαντέψει κάποιος.

Page Hits - Ο αριθμός των επισκέψεων σε μια ιστοσελίδα.

Ping - Εντολή που δίνουμε σε περιβάλλον MsDos και με την οποία μπορούμε να βρούμε την IP διεύθυνση ενός Web site καθώς επίσης και αν είναι σε λειτουργία.

Plug-in - Ειδικά πρόσθετα προγράμματα ενός φυλλομετρητή, για να μπορούμε να δούμε δεδομένα, όπως αρχεία πολυμέσων.

Router - Δρομολογητής. Ειδική συσκευή πολύ εξελιγμένης τεχνολογίας, που συνδέεται με τον διανομένα (Hub) ενός τοπικού δικτύου και με τη γραμμή ISDN ή ADSL και που ο βασικός του σκοπός είναι να δρομολογεί τα πακέτα δεδομένων από και προς το Internet και τους σταθμούς εργασίας του τοπικού δικτύου και που αποδίδει αυτόματα IP διευθύνσεις στους σταθμούς εργασίας. Ένας router μπορεί να προγραμματισθεί (ρυθμισθεί) με τη βοήθεια ενός φορητού υπολογιστή.

Smiley - Ειδικοί συνδυασμοί από απλούς χαρακτήρες του πληκτρολογίου, που αν τους κοιτάξει κάποιος από πλάγια δίνουν την εντύπωση μιας έκφρασης λύπης ή χαράς κ.ά. Χρησιμοποιούνται για την έκφραση συναισθημάτων στο ψυχρό περιβάλλον των e-mails.

URL - Uniform Resource Locator, δηλ. Παγκόσμιος Εντοπιστής Πόρων. Είναι η τυποποιημένη μορφή μιας διεύθυνσης στο Internet.

Webmaster - Ο υπεύθυνος για τη διοίκηση και διαχείριση ενός Web site.

Ελληνικοί Όροι

Ανανέωση (Refresh) - Η διαδικασία ενημέρωσης των περιεχομένων της οθόνης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ανέβασμα (Upload) - Η μεταφορά ενός αρχείου από τον υπολογιστή μέσω ενός modem ή ενός δικτύου σ' έναν server.

Διακομιστής (Server) - Ένας υπολογιστής στον οποίο αποθηκεύονται θέσεις ιστού, ομάδες ειδήσεων ή άλλα προγράμματα. Οι διακομιστές μεσολαβούν για τη σύνδεσή μας με το Internet με τη βοήθεια ειδικών προγραμμάτων.

Διακομιστής Ιστού (Web Server) - Πρόγραμμα για την καθοδήγηση του διακομιστή δικτύου σχετικά με το πώς να χειρίζεται τις αιτήσεις λήψης και μεταβίβασης αρχείων που υποβάλλονται από διαφορετικούς υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα.

Διεύθυνση ΙΡ - Μια διεύθυνση που ακολουθεί τις συμβάσεις του πρωτοκόλλου του Internet και προσδιορίζει έναν συνδεδεμένο υπολογιστή. Π.χ. 194.32.14.104.

Εισαγωγική Σελίδα (Home Page) - Η πρώτη σελίδα μιας θέσης ιστού, η οποία χρησιμοποιείται σαν σημείο εισόδου στη θέση. Αποκαλείται και αρχική σελίδα (start page) ή οικοσελίδα.

Ενδοδίκτυο (Intranet) - Ένα αυτόνομο δίκτυο που χρησιμοποιεί τα ίδια πρωτόκολλα επικοινωνίας και τις ίδιες μορφές αρχείων με το Internet και που μπορεί να είναι συνδεδεμένο με το Internet, αλλά όχι απαραίτητα. Χρησιμοποιείται συνήθως από εταιρείες για τις εσωτερικές τους επικοινωνίες.

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (Electronic Mail ή e-mail) - Μηνύματα που στέλνονται μέσω υπολογιστών με υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών ή δικτύωσης.

Θέση Ιστού (Web Site) - Συλλογή ιστοσελίδων που είναι αποθηκευμένες στην ίδια διεύθυνση ιστού.

Ιστοσελίδα (Web Page) - Ένα έγγραφο που είναι γραμμένο στη γλώσσα HTML με τη χρήση ετικετών (tags) και μπορεί να διαβαστεί από τους φυλλομετρητές του ιστού.

Κατέβασμα (Download) - Η μεταφορά ενός αρχείου από έναν άλλον υπολογιστή στον δικό μας.

Κινούμενη Εικόνα GIF (Animated GIF) - Ένα αρχείο γραφικών που φορτώνει συνέχεια εικόνες που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους για να δημιουργείται έτσι η ψευδαίσθηση της κίνησης.

Μηχανή Αναζήτησης (Search Engine) - Μια τεράστια βάση δεδομένων στο Internet, με την οποία μπορούμε να αναζητάμε συνδέσμους προς συγκεκριμένες ιστοσελίδες, χρησιμοποιώντας λέξεις-κλειδιά ή συγκεκριμένα θέματα.

Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web) - Η συλλογή των πληροφοριών του Internet, οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με υπερσυνδέσμους, έτσι ώστε να μπορούμε να μεταπηδάμε από το ένα έγγραφο στο άλλο.

Σύνδεση μέσω Τηλεφώνου (Dial-up Connection) - Η σύνδεση του υπολογιστή μας μ’ έναν διακομιστή μέσω modem και μιας τηλεφωνικής γραμμής.

Τείχος Προστασίας (Firewall) - Μέθοδος για την προστασία ενός δικτύου από ένα άλλο, που απαγορεύει την μη επιθυμητή πρόσβαση στο δίκτυο, ενώ δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σ’ άλλα δίκτυα που βρίσκονται εκτός του τείχους.

Υπερσύνδεσμος (Hyperlink) - Ένα θερμό σημείο ή ένα στοιχείο που επιτρέπει τη μεταπήδηση σε κάποια άλλη θέση του ίδιου ή ενός διαφορετικού αρχείου.

Φορέας Υπηρεσιών Internet (Internet Service Provider - ISP) - Μια εταιρεία ή ένας οργανισμός που παρέχει, έναντι χρηματικής αμοιβής, πρόσβαση σ’ άλλους υπολογιστές οι οποίοι είναι άμεσα συνδεδεμένοι στο Internet. Μπορούμε να συνδεθούμε με τον υπολογιστή του φορέα μέσω ενός modem και να έχουμε πρόσβαση στο Internet μέσω του υπολογιστή της εταιρείας. Οι φορείς υπηρεσιών Internet μπορούν να μας παραχωρήσουν και χώρο για τη δημοσίευση των δικών μας θέσεων ιστού.

Φυλλομετρητής Ιστού (Web Browser) - Πρόγραμμα που ερμηνεύει και παρουσιάζει έγγραφα μορφοποιημένα για το Internet, όπως έγγραφα HTML, γραφικά ή αρχεία πολυμέσων.flowmagazine

Κουφάρια αεροσκαφών "διηγούνται" την ιστορία τους

Ένα συγκλονιστικό φωτογραφικό οδοιπορικό σε αεροπορικά ατυχήματα παλαιότερων ετών και στις απίστευτες ιστορίες που όλες τους έχουν ένα κοινό: πιλότοι και επιβάτες κατάφεραν και ξεγέλασαν το θάνατο...

Ένα εντυπωσιακό φωτογραφικό οδοιπορικό σε ξεχασμένα συντρίμμια αεροσκαφών, σε παλιές ιστορίες φρικιαστικών, σε πρώτη ανάγνωση, ατυχημάτων που όμως δεν κατέληξαν σε τραγωδίες, δημοσίευσε ο διάσημος φωτογράφος Dietmar Eckell.

Το άλμπουμ, με τον τίτλο Happy End, φιλοξενεί ορισμένες πραγματικά απίστευτες ιστορίες και τις αντίστοιχες φωτογραφίες αδιάψευστους μάρτυρες.

Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Γερμανός φωτογράφος, αυτές οι φωτογραφίες είναι το αποτέλεσμα ερευνών και ταξιδιών του επί σειρά ετών, ενίοτε και σε περιοχές “απαγορευμένες” από στρατιωτικές ή πολιτικές αρχές. Όπως ισχυρίζεται ο χερ Eckell, κάθε μία από τις φωτογραφίες του αποτυπώνει ένα μικρό ή μεγαλύτερο “θαύμα”, μια ιστορία θάρρους και επιδεξιότητας των πιλότων, μια ιστορία τύχης, γενναιότητας και επιμονής. Μια ιστορία από την οποία κανείς τελικά δεν έχασε τη ζωή του...

Ο φωτογράφος πέρασε τα τελευταία έξι χρόνια ταξιδεύοντας συνολικά σε 15 χώρες, αποτυπώνοντας στο φακό του συντρίμμια αεροσκαφών από την Παπούα Νέα Γουινέα ως την Αρκτική. Τα κουφάρια των αεροπλάνων που απαθανάτισε φτάνουν σε ηλικία ακόμα και τα 70 χρόνια.

1. Μεταξύ των φωτογραφιών – και των ιστοριών – που ξεχωρίζουν είναι αυτή ενός μεταγωγικού C-47, της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας, που συνετρίβη το 1950 στο ορεινό πέρασμα Haines Junction, στο Yukon του Καναδά. Το συγκεκριμένο αεροπλάνο έπαιρνε μέρος σε μια γιγαντιαία έρευνα διάσωσης των θυμάτων μιας προηγούμενης συντριβής αεροπλάνου, όταν παρουσίασε βλάβη και αναγκάστηκε σε προσγείωση εκτάκτου ανάγκης. Χάρη στις ικανότητες των πιλότων και οι 10 επιβαίνοντες στο C47 βγήκαν σώοι από την περιπέτεια αυτή.Δημοσιευμένη εικόνα2. Ανάλογη είναι και η ιστορία του 'Swamp Ghost', του “φαντάσματος του βούρκου”, όπως ονομάζουν οι ντόπιοι στην Παπούα Νέα Γουινέα, τα συντρίμμια του κολοσσιαίου αμερικανικού βομβαρδιστικού B24D που έπεσε σε μια περιοχή με βούρκο στα μέσα του 1943. Και τα 9 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν.
Δημοσιευμένη εικόνα3. Από βλάβη στη μηχανή έπεσε και το Curtiss C-46 Commando κοντά στο αεροδρόμιο Churchill, στη Μανιτόμπα του Καναδά. Ο πιλότος προσπάθησε μέχρι την τελευταία στιγμή να το προσγειώσει και τελικά το κατέβασε μόλις μισό μίλι από το ξεκίνημα του διαδρόμου προσγείωσης. Όλοι οι επιβάτες πάντως σώθηκαν χωρίς καν τραυματισμούς!

Δημοσιευμένη εικόνα4. Αυτό το Grumman Albatross βρίσκεται κοντά στο Puerto Escondido στο Μεξικό. Σύμφωνα με τους ντόπιους το αεροπλάνο αυτό ουσιαστικά καταρρίφθηκε το 2004 από τα πυρά δύο πολεμικών αεροσκαφών της μεξικανικής αεροπορίας που κυνηγούσαν λαθρεμπόρους ναρκωτικών. Επιβάτες και πλήρωμα διασώθηκαν και το αξιοσημείωτο είναι πως κανείς δεν μπορεί μέχρι σήμερα να πει με σιγουριά κατά πόσον όντως στο αεροσκάφος βρέθηκαν ποτέ ναρκωτικά!

Δημοσιευμένη εικόνα5. Αυτό το Curtiss C-46 Commando έπεσε στην πόλη Thompson, στη Μανιτόμπα στον Καναδά. Επρόκειτο για μεταγωγικό αεροσκάφος που αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα και σύρθηκε πάνω σε δέντρα το 1977. Οι δύο πιλότοι διασώθηκαν.

Δημοσιευμένη εικόνα6. Αυτό το μικροσκοπικό Cessna 310 συνετρίβη στην Αυστραλία το 1993, λόγω ενός γενικευμένου μπλακ αουτ στα όργανα πλοήγησης. Κανείς από τοςυ 4 επιβάτες του δεν έπαθε το παραμικρό.

Δημοσιευμένη εικόνα7. Αυτό το Douglas R4D8 του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού βρίσκεται από το 1973 στο Vik της Ισλανδίας. Έπεσε χτυπημένο από βλάβες στα ηλεκτρονικά του. Όλο το πλήρωμα διασώθηκε.

Δημοσιευμένη εικόνα8. Αυτό το Corsair της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας βρίσκεται στο βυθό της... Χονολουλού από το 1948. Ο πιλότος του κατάφερε να το προσθαλασσώσει και στη συνέχεια να κολυμπήσει με ασφάλεια ως την κοντινή ακτή του νησιού Oahu. Μάλιστα αυτός ο συγκεκριμένος άνδρας βρίσκεται ακόμα εν ζωή κι έχει επισκεφθεί δύο φορές τον “υγρό τάφο” του παλιού του μαχητικού.

Δημοσιευμένη εικόνα

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Η κρίση των γαϊδάρων

Μια μέρα εμφανίστηκε σε ένα χωριό ένας άνδρας με γραβάτα. Ανέβηκε σε ένα παγκάκι και φώναξε σε όλο τον τοπικό πληθυσμό ότι θα αγόραζε όλα τα γαϊδούρια που θα του πήγαιναν, έναντι 100 ευρώ και μάλιστα μετρητά...
Οι ντόπιοι το βρήκαν λίγο περίεργο, αλλά η τιμή ήταν πολύ καλή και όσοι προχώρησαν στην πώληση γύρισαν σπίτι με το τσαντάκι γεμάτο και το χαμόγελο στα χείλη.
Ο άνδρας με τη γραβάτα επέστρεψε την επόμενη μέρα και πρόσφερε 150 ευρώ για κάθε απούλητο γάιδαρο, κι έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τα ζώα τους. Τις επόμενες ημέρες προσέφερε 300 ευρώ για όσα ελάχιστα ζώα ήταν ακόμα απούλητα με αποτέλεσμα και οι τελευταίοι αμετανόητοι να πουλήσουν τα γαϊδούρια τους.
Μετά συνειδητοποίησε ότι στο χωριό δεν έμεινε πια ούτε ένας γάιδαρος και ανακοίνωσε σε όλους ότι θα επέστρεφε μετά από μια εβδομάδα για να αγοράσει οποιοδήποτε γάιδαρο έβρισκε έναντι 500 ευρώ!!! Και αποχώρησε...
Την επόμενη μέρα ανέθεσε στον συνέταιρό του το κοπάδι των γαϊδάρων που είχε αγοράσει και τον έστειλε στο ίδιο χωριό με εντολή να τα πουλήσει όλα στην τιμή των 400 ευρώ το ένα.
Οι κάτοικοι βλέποντας την δυνατότητα να κερδίσουν 100 ευρώ την επόμενη εβδομάδα, αγόρασαν ξανά τα ζώα τους 4 φορές πιο ακριβά από ότι τα είχανε πουλήσει, και για να το κάνουν αυτό, αναγκάστηκαν να ζητήσουν δάνειο από την τοπική τράπεζα.
Όπως φαντάζεστε, μετά την συναλλαγή οι δύο επιχειρηματίες έφυγαν διακοπές σε έναν φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής, ενώ οι κάτοικοι του χωριού βρέθηκαν υπερχρεωμένοι, απογοητευμένοι, και με τα γαϊδούρια στην κατοχή τους που δεν άξιζαν πλέον τίποτα.
Φυσικά οι αγρότες προσπάθησαν να πουλήσουν τα ζώα για να καλύψουν τα χρέη. Μάταια. Η αξία τους είχε πατώσει. Η τράπεζα λοιπόν κατάσχεσε τα γαϊδούρια και εν συνεχεία τα νοίκιασε στους πρώην ιδιοκτήτες τους.
Ο τραπεζίτης όμως πήγε στον δήμαρχο του χωριού και του εξήγησε ότι εάν δεν ανακτούσε τα κεφάλαια που είχε δανείσει θα κατέρρεε και αυτός, και κατά συνέπεια θα ζητούσε αμέσως το κλείσιμο της ανοικτής πίστωσης που είχε με τον δήμο.
Πανικόβλητος ο δήμαρχος και για να αποφύγει την καταστροφή, αντί να δώσει λεφτά στους κατοίκους του χωριού για να καλύψουν τα χρέη τους, έδωσε λεφτά στον τραπεζίτη, ο οποίος, παρεμπιπτόντως, ήταν κουμπάρος του δημοτικού συμβούλου.
Δυστυχώς όμως ο τραπεζίτης αφού ανέκτησε το κεφάλαιό του, δεν έσβησε το χρέος των κατοίκων, και ούτε το χρέος του δήμου, ο οποίος φυσικά βρέθηκε ένα βήμα πριν την πτώχευση.
Βλέποντας τα χρέη να πολλαπλασιάζονται και στριμωγμένος από τα επιτόκια, ο δήμαρχος ζήτησε βοήθεια από τους γειτονικούς δήμους. Αυτοί όμως του έδωσαν αρνητική απάντηση, γιατί όπως του είπαν είχαν υποστεί την ίδια ζημιά με τους δικούς τους γαϊδάρους!!!...
Ο τραπεζίτης τότε έδωσε στον δήμαρχο την «ανιδιοτελή» συμβουλή/οδηγία να μειώσει τα έξοδα του δήμου: λιγότερα λεφτά για τα σχολεία, για το νοσοκομείο του χωριού, για την δημοτική αστυνομία, κατάργηση των κοινωνικών προγραμμάτων, της έρευνας, μείωση της χρηματοδότησης για καινούρια έργα υποδομών. Αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης, απολύθηκαν οι περισσότεροι υπάλληλοι του δημαρχείου, έπεσαν οι μισθοί και αυξήθηκαν οι φόροι.
Ήταν έλεγε αναπόφευκτο, αλλά υποσχόταν με αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές «να βάλει τάξη στη λειτουργία του δημοσίου, να βάλει τέλος στις σπατάλες» και να ηθικοποιήσει το εμπόριο των γαϊδάρων.
Η ιστορία άρχισε να γίνεται ενδιαφέρουσα όταν μαθεύτηκε πως οι δυο επιχειρηματίες και ο τραπεζίτης είναι ξαδέρφια και μένουν μαζί σε ένα νησί κοντά στις Μπαχάμες, το οποίο και αγόρασαν "με τον ιδρώτα τους". Ονομάζονται οικογένεια Χρηματοπιστωτικών Αγορών, και με μεγάλη γενναιότητα προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν την εκλογική εκστρατεία των δημάρχων των χωριών της περιοχής.
Σε κάθε περίπτωση η ιστορία δεν έχει τελειώσει γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι έκαναν μετά οι αγρότες. Εσύ τι θα έκανες στην θέση τους; Τι θα κάνεις εσύ;
Πηγή: Ramnousia

Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο

Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (1)
Όλοι ξέρουμε πως η ανθρώπινη δημιουργικότητα δεν έχει όρια. Η ανθρωπότητα έχει βρει μοναδικούς τρόπους να ζει ακόμα και στα πιο ασυνήθιστα μέρη. Ορίστε λοιπόν 9 αληθινές κοινότητες που κάνουν κάθε άλλη πόλη να φαίνεται πολύ βαρετή…

 • Η φιλιππινέζικη πόλη-νεκροταφείο με πληθυσμό 10.000 άτομα
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (2)
Η διαβίωση ανάμεσα στους νεκρούς θα έμοιαζε σε όλους μας αποκρουστική. Δυστυχώς, οι περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι του Βορείου Κοιμητηρίου της Μανίλα δεν έχουν άλλη επιλογή.
Λόγω του υπερπληθυσμού στις φτωχογειτονιές της φιλιππινέζικης πρωτεύουσας, ολόκληρες οικογένειες αναγκάζονται να βρουν στέγη μέσα στα μαυσωλεία και στις κρύπτες. Έχουν μετατρέψει το νεκροταφείο σε πόλη, με εστιατόρια κι καταστήματα.
Μάλιστα, ορισμένες δωροδοκίες έχουν φέρει και ηλεκτρικό σε κάποιες δωροδοκίες. Η οικονομία της νεκρόπολης χρησιμοποιεί τον περιβάλλοντα χώρο-οι κάτοικοι πληρώνονται να συντηρούν τους τάφους και τα παιδιά τους εργάζονται ως νεκροπομποί. Όμως, η Μανίλα δεν είναι η μοναδική πόλη όπου οι άνθρωποι ζουν ανάμεσα στους νεκρούς.
Στο προάστιο ελ-Αράφα του Κάιρο της Αιγύπτου, 250.000 έως και ένα εκατομμύριο άνθρωποι στήνουν το σπίτι τους ανάμεσα σε τάφους και μαυσωλεία.
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (3)
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (4)
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (5)
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (6)
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (7)
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (8)
 • Η Μπλε Πόλη, Μαρόκο
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (9)
Όταν οι ταξιδιώτες περνούν από την πόλη Chefchaouen στο Μαρόκο, ίσως έχουν την εντύπωση ότι μπήκαν στο χωριό με τα στρουμφάκια. Οι εβραίοι κάτοικοι έβαψαν την πόλη τους μπλε τη δεκαετία του ’30 και διατήρησαν την παράδοση μέχρι σήμερα.
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (10)
 • Η… Πετρούπολη της Πορτογαλίας
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (11)
Οι κάτοικοι του Μονσάντο της Πορτογαλίας ζουν εδώ και αιώνες σε σπίτια χτισμένα κάτω από τεράστιους βράχους. Οι πέτρινες αυτές οροφές δίνουν μια αισθητική «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» ή ίσως μοιάζουν με μια ασυνήθιστη μεσαιωνική πόλη.
Το θετικό είναι ότι οι κάτοικοι έχουν αποφασίσει να διατηρήσουν τα σπίτια αυτά για τις επόμενες γενιές.
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (12)
 • Η υπόγεια πόλη στη μέση του πουθενά της Αυστραλίας
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (13)
Η πόλη Κούμπερ Πέντι είναι μάλλον η πιο δύσκολα προσβάσιμη πόλη της Αυστραλίας. Ή μάλλον, του κόσμου.
Η ανακάλυψη ενός πλούσιου κοιτάσματος οπαλίου το 1915 προσέλκυσε μια ολόκληρη ορδή από σκαπανείς. Εκείνοι, βλέποντας ότι η ζέστη της περιοχής πολύ απλά δεν αντεχόταν, αποφάσισαν να μείνουν κάτω από την επιφάνεια της γης.
Η πόλη βρίσκεται σε απόσταση οκτώ τουλάχιστον ωρών από την κοντινότερη πόλη. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, την καθιστά ιδανικό τουριστικό προορισμό για σαδιστές γονείς που επιμένουν να λένε στα παιδιά τους «αφού αλήθεια σας λέμε, υπάρχει μια Ντίσνεϊλαντ στη μέση της αυστραλέζικης ερήμου».
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (14)
 • Οι πύργοι στον γκρεμό, Υεμένη
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (15)
Οι ληστές ήταν πάντα πρόβλημα για τους κατοίκους της αραβικής χερσονήσου. Επομένως, για να εμποδίσουν τους αιμοβόρους ληστές, οι κάτοικοι της Υεμένης έχτισαν χωριά στην άκρη του γκρεμού. Ένα από αυτά τα χωριά, το αλ-Χατζαρά, χτίστηκε τον 11ο αιώνα και υπάρχει μέχρι σήμερα.
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (16)
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (17)
 • Ένα μοναστήρι κατ’ ευθείαν για τις ταινίες του Μπάτμαν
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (18)
Νομίζετε ότι ο Ρας αλ Γκουλ και τα κτήριά του υπήρχαν μόνο μέσα στις σελίδες ενός κόμικ (ή στον κόσμο μιας κινηματογραφικής ταινίας); Λάθος! Παρόμοια μοναστήρια υπάρχουν στα πιο ακραία ύψη των Ιμαλαΐων, όπως είναι και το Μοναστήρι Κι που βρίσκεται 4.200 περίπου μέτρα πάνω από την επιφάνεια του νερού. Στο μοναστήρι αυτό ζουν βουδιστές καλόγεροι από τον 11ο αιώνα.
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (19)
 • Κινέζικα κάστρα
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (20)
Φανταστείτε ότι ζείτε σε μια πολυκατοικία όπου οι πάντες μπορούν να δουν τους πάντες, και έχετε περί τους 800 γείτονες. Έτσι είναι η ζωή σε ένα τούλου, που είναι ένας τύπος οχυρού της νοτιοανατολικής Κίνας.
Τον 15ο αιώνα, τα τούλου υπεράσπιζαν τις κοινότητες από ληστρικές συμμορίες, οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να εισβάλουν σε ένα τέτοιο οχυρό.
Τη δεκαετία του ’80, αμερικανοί αναλυτές, επιθεωρώντας φωτογραφίες από δορυφόρους, θεώρησαν ότι τα τούλου ήταν χώροι εκτόξευσης πυρηνικών βομβών. Μόνο όταν έστειλαν κατασκόπους κατάλαβαν ότι οι χώροι δεν είχαν καμιά σχέση με κάτι τέτοιο.
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (21)
 • Κινέζικα σπίτια-σπηλιές
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (22)
Ναι, οι κάτοικοι της επαρχίας Σανξί στην Κίνα έχουν βρει μια οικονομική λύση στη στέγαση: τη ζωή στις σπηλιές, σκαλίζοντας τις κατοικίες τους είτε στις πλαγιές των λόφων, είτε κατ’ ευθείαν στο έδαφος. Και δεν μιλάμε για κάποιο παροδικό φαινόμενο-πάνω από 30 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν έτσι.
Μπορεί η ζωή στο υπέδαφος να μη μοιάζει ιδανική, όμως έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πρώτον, οικονομία στα δομικά υλικά. Δεύτερον, καλλιέργεια της γης που βρίσκεται πάνω από το ταβάνι. Τρίτον, οι σπηλιές είναι μονωμένες το χειμώνα και δροσερές το καλοκαίρι.
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (23)
 • Η πρώτη (πήλινη) πόλη με ουρανοξύστες στον κόσμο
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (24)
Από απόσταση θα μοιάζει με οποιανδήποτε σύγχρονη πόλη. Αν πλησιάσουμε όμως, θα αντιληφθούμε ότι τα κτήρια βρίσκονται στη μέση της ερήμου. Και είναι εκατοντάδων ετών. Α, είναι και πήλινα.
Τον 16ο αιώνα, η εμπορική πόλη Σιμπάμ βαρέθηκε τους ληστές. Οι σοφοί της πόλης αντιλήφθηκαν ότι οι ληστές δεν είχαν ανακαλύψει την πτήση, οπότε έχτισαν την πόλη τους προς… τα πάνω.
Βέβαια, οι κατασκευές είναι αρκετά επικίνδυνες, διότι μιλάμε για οκτώ ορόφους πηλού. Ευτυχώς που δεν βρέχει συχνά εκεί, γιατί η πόλη θα είχε λιώσει. Αλλά τι συζητάμε, κάτι σωστό πρέπει να έκαναν αυτοί που την έχτισαν, μιας και αντέχει εδώ και μισή χιλιετία.
Οι πιο περίεργες πόλεις στον κόσμο (25)

Πηγή: newsbeast.gr

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2013

Άνθρωπος εναντίον μηχανής


anthrwpos-enantion-mhxanhs-1     Όταν τα «ρομπότ» αναμετριούνται με τους γεννήτορές τους!
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει βελτιώσει δραστικά τις ζωές μας, με τις «έξυπνες» μηχανές να τίθενται στην αποκλειστική υπηρεσία του ανθρώπου.
Οι φόβοι ωστόσο για την τελική επικράτηση των μηχανών έναντι του ανθρώπου, ανασυγκροτημένοι από τη sci-fi μυθολογία, δεν λένε να καταλαγιάσουν.
Όσο βέβαια η στερνή μάχη για την απόλυτη ηγεμονία στον πλανήτη αργεί, ας δούμε κάποιες θρυλικές στιγμές κόντρας ανθρώπου-μηχανής και πώς κατέληξαν.
Το μέλλον της ανθρωπότητας θα κριθεί μάλλον στις μικρολεπτομέρειες...
Garry Kasparov εναντίον Deep Blue
Ήταν το 1996 όταν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του σκάκι Garry Kasparov αναμετρήθηκε με τον υπολογιστή IBM RS/6000 SP, γνωστό και ως Deep Blue. Ο Kasparov τον ονόμαζε περιπαικτικά «το τέρας» και ήταν η πρώτη αναμέτρηση ανθρώπου και μηχανής σε ένα πνευματικό παιχνίδι.
Ο Kasparov κέρδισε την παρτίδα, ο Deep Blue κατάφερε ωστόσο να του πάρει ένα από τα παιχνίδια του τουρνουά, σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη φορά που υπολογιστής κέρδισε παγκόσμιο πρωταθλητή σε πραγματικές συνθήκες πρωταθλήματος. Κι εκεί που έλεγες ότι το μέλλον της ανθρωπότητας ήταν διασφαλισμένο, ο Deep Blue επανήλθε το 1997 αναβαθμισμένος (μπορούσε πλέον να επεξεργαστεί 200 εκατομμύρια κινήσεις πιονιών το δευτερόλεπτο!) και εξαφάνισε τον Kasparov από τη σκακιέρα. Περαστικά, άνθρωπε...
Dave εναντίον HAL («2001: Οδύσσεια του Διαστήματος»)
Η επόμενη μάχη ανθρώπου και μηχανής έρχεται από το σινεμά και την περίφημη ταινία του Στάνλει Κιούμπρικ «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος». Δεν ήταν ακριβώς αναμέτρηση, ήταν μάλλον δολοπλοκία για φόνο του ανθρώπου! Ο HAL 9000, ένας υπερ-υπολογιστής εγκατεστημένος στο διαστημόπλοιο, ήταν τόσο τεχνολογικά ανεπτυγμένος που διέθετε ακόμα και ανθρώπινα συναισθήματα. Όταν κατάλαβε λοιπόν ότι οι δύο σύντροφοί του στο ταξίδι σκόπευαν να τον απενεργοποιήσουν, έκανε ό,τι μπορούσε για να τους ξεπαστρέψει. Ο δεύτερος ωστόσο αστροναύτης κατάφερε να τον απομονώσει, παρά τις μηχανικές ικετευτικές κραυγές του. Ο άνθρωπος βγήκε δυνατότερος...
John Henry εναντίον μηχανικού τρυπανιού
Στην εποχή του σιδηροδρόμου της Αμερικής, σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του 19ου αιώνα, το πελώριο συγκοινωνιακό δίκτυο των ραγών απαιτούσε ορδές ανθρώπων να ισοπεδώνουν τη γη. Κι εκεί μπαίνει ο John Henry, ο λαϊκός ήρωας της Αμερικής, που ο θρύλος τον θέλει να είναι ο δυνατότερος εργάτης απ' όλους. Όταν λοιπόν οι εταιρίες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μηχανικά τρυπάνια (που δούλευαν με ατμό) για να επισπεύσουν τη διαδικασία, ο Αφρο-Αμερικανός Henry αποφάσισε να προκαλέσει ένα από δαύτα σε μονομαχία.
Ο μυώδης εργάτης νίκησε τελικά το τρυπάνι στο σκάψιμο, έχασε ωστόσο τη ζωή του από έκρηξη που ακολούθησε μετά τον άθλο του. Ο λαϊκός μύθος βασίζεται σε πραγματική ιστορία και είναι οι λεπτομέρειες μόνο που τον κάνουν να φαίνεται θρύλος. Όπως και να έχει, η αποφασιστική νίκη του ανθρώπου έναντι της μηχανής έγινε ορόσημο μιας εποχής...
Πρωταθλητές «Jeopardy!» εναντίον Watson
Στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων της Αμερικής «Jeopardy!» επιστρατεύτηκε πρόσφατα ένας υπερυπολογιστής της ΙΒΜ για να ανταγωνιστεί τους δυνατότερους παίκτες του σόου στη μάχη της χιλιετίας. Το κομπιούτερ, που ονομάστηκε «Watson» (από το όνομα του ιδρυτή της ΙΒΜ), δεν είναι απλώς μια τεράστια δεξαμενή γνώσεων: μπορεί και καταλαβαίνει τη γλώσσα των ανθρώπων, αλληλεπιδρώντας λογικά με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Το μέγεθός του είναι σαν 10 ψυγεία, ενώ η επεξεργαστική του ισχύς ανέρχεται σε 80 τρισεκατομμύρια υπολογισμούς το δευτερόλεπτο.
Ο Ken Jennings, από την άλλη, είναι ο μακροβιότερος πρωταθλητής του τηλεπαιχνιδιού, ενώ ο Brad Rutter ο πρωταθλητής που έχει φύγει με τα περισσότερα κέρδη από το σόου. Στη δοκιμαστική λειτουργία του υπολογιστή επιστρατεύτηκαν αμφότεροι οι πρωταθλητές, με τα αποτελέσματα να είναι απογοητευτικά για το ανθρώπινο είδος. Με τρόπαιο βέβαια που αγγίζει το 1 εκατομμύριο δολάρια και την τύχη του ανθρώπινου πνεύματος στα χέρια τους, ας ελπίσουμε ότι όταν παιχτεί στον αέρα το τηλε-κουίζ οι πρωταθλητές θα τα πάνε καλύτερα. Δραστικά καλύτερα!
Η μάχη του Scrabble: Quackle εναντίον David Boys
Με λέξεις τόσο περίτεχνες και «κοσμοπολίτικες» που δύσκολα θα σκεφτόταν ένας άνθρωπος, το πρόγραμμα υπολογιστή με το όνομα Quackle νίκησε τον David Boys 482-465 στον τελευταίο γύρο του πρωταθλήματος Scrabble Open 2006 του Τορόντο! Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του Scrabble αναμετρήθηκε με το software αφότου το πρόγραμμα απέδειξε τις ικανότητές του: κατάφερε να κερδίσει εύκολα 100 συμμετέχοντες του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Ο Boys, πικραμένος από την ήττα του από τη μηχανή, περιορίστηκε απλώς να δηλώσει εμφατικά: «Είναι πάντως καλύτερο να είσαι άνθρωπος παρά υπολογιστής». Σαφώς, αρκεί να εξαιρέσουμε το Scrabble...
Chinook εναντίον πρωταθλητή ντάμας
Μια ομάδα επιστημόνων από το Alberta University του Καναδά ήταν τα μυαλά πίσω από το Chinook, ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο να κερδίζει τους ανθρώπους στο παιχνίδι της ντάμας. Το 1992, το Chinook αναμετρήθηκε με τον παγκόσμιο πρωταθλητή ντάμας Marion Tinsley, ο οποίος παρέμενε σχεδόν αήττητος για περισσότερο από 4 δεκαετίες! Ο Tinsley «γονάτισε» τελικά το πρόγραμμα κερδίζοντάς το, το 1994 ωστόσο το Chinook έμαθε από τα λάθη του και θέλησε ρεβάνς.
Ο Tinsley αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη μάχη, εξαιτίας ασθένειας που έμελλε να αποδειχθεί καρκίνος. Όλοι ωστόσο συμφωνούν ότι το Chinook τον είχε στριμώξει για τα καλά. Στα χρόνια που ακολούθησαν μάλιστα το λογισμικό έγινε τόσο καλό στην ντάμα, τόσο αποτελεσματικό στο να κερδίζει τους ανθρώπους-ανταγωνιστές του, που αναγκάστηκε τελικά να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ως ακατανίκητο...
Ο «Εξολοθρευτής»
Ο κινηματογραφικός «Terminator» και τα sequels του ήταν τα αρχέτυπα της μάχης ανθρώπου και μηχανής! Το μεταποκαλυπτικό σκηνικό του μέλλοντος, με τα απομεινάρια του ανθρώπινου είδους να μάχονται με τις λεγεώνες των ρομπότ ενάντια στον ολοκληρωτικό αφανισμό τους, συμπυκνώνει θαυμάσια τους μύχιους φόβους μας για την τελική επικράτηση της μηχανής έναντι του ανθρώπου. Το ρομπότ-δολοφόνος με το σώμα και τη μορφή του Arnold Schwarzenegger στέλνεται στο παρελθόν για να σκοτώσει τη γυναίκα που έμελλε να γεννήσει τον σωτήρα του ανθρώπινου είδους. Ό,τι ακολουθεί είναι μια επική μάχη ανθρώπου-μηχανής, με το μέλλον της ανθρωπότητας να απειλείται με εξαφάνιση...
Πρωταθλητής του μπόουλινγκ εναντίον ρομποτικού χεριού
Ο EARL (Enhanced Automated Robotic Launcher), ένας μονόχειρας ρομποτικός παίκτης του μπόουλινγκ, είναι σχεδιασμένος να ρίχνει πάντα όλες τις κορύνες, σκοράροντας συνεχώς 300 πόντους! Όταν ωστόσο αναμετρήθηκε με τον πρωταθλητή του μπόουλινγκ Chris Barnes, έχασε και μάλιστα έχασε χοντρά με 259-209, παρά το γεγονός ότι οι ριξιές του EARL είναι τρομακτικά ακριβείς. Σύμφωνα με τους κατασκευαστές του, η απίστευτη ακρίβεια του EARL επηρεάζει τη συνοχή των βολών του, γι' αυτό και μπόρεσε ο πρωταθλητής να τον κάμψει. Μέχρι να διορθωθεί λοιπόν το μικρο-πρόβλημα αυτό, ας χαιρετίσουμε την πελώρια νίκη του ανθρώπου έναντι του ρομπότ...
Joe Nedney εναντίον Ziggy
Όταν ένας ρομποτικός παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου τα βάζει με γνωστό επαγγελματία, είναι το ίδιο το μέλλον των σπορ που διακυβεύεται! Ο Ziggy λοιπόν, το αυθάδικο ρομπότ που νόμισε ότι μπορούσε να παίξει μπάλα, αναμετρήθηκε με τον kicker των San Francisco 49ers, Joe Nedney. Η εμπειρία ωστόσο του παίκτη -και όχι η ικανότητά του- είναι που δάμασε τη μηχανική τελειότητα του ρομπότ, κάνοντας τον Nedney να παραδεχτεί με αβρότητα ότι ο ρομποτικός του αντίπαλος θα τα κατάφερνε καλύτερα στον οργανωμένο αθλητισμό, καθώς θα δεχόταν αγέρωχα και ανεπηρέαστα το «γιουχάισμα» των θεατών και τα κακόβουλα σχόλια του Τύπου... (ypogeia-drasi, enews)

Τα μεγαλύτερα ψέματα στις ετικέτες των τροφών

Έχουμε συνηθίσει να εμπιστευόμαστε τις ετικέτες στις συσκευασίες των τροφίμων, περισσότερο απ’ ό,τι θα έπρεπε κι έτσι καταλήγουμε να καταναλώνουμε περισσότερα λιπαρά, θερμίδες, αλάτι και ζάχαρη απ’ όσο νομίζουμε. Δείτε τι πρέπει να κάνετε.


Πολλά προϊόντα προβάλλουν τη διατροφική τους αξία με ετικέτες πάνω στις συσκευασίες τους. Η πραγματικότητα όμως δεν είναι ακριβώς αυτό, αφού παρά τα όσα αναγράφουν, καταλήγουμε να καταναλώνουμε περισσότερα λιπαρά, θερμίδες, αλάτι και ζάχαρη απ’ όσο νομίζουμε.
Έχουμε συνηθίσει να εμπιστευόμαστε τις ετικέτες στις συσκευασίες των τροφίμων, περισσότερο απ’ ό,τι θα έπρεπε και κάπως έτσι δεν καταλαβαίνουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται να αναθεωρήσουμε. Μάθετε τα πιο τρανταχτά παραπλανητικά παραδείγματα, ώστε να κάνετε πάντα τις σωστές επιλογές.
«Χωρίς χοληστερόλη»
Τι νομίζουμε ότι σημαίνει: Υγιές για την καρδιά
Τι σημαίνει: Η χοληστερόλη βρίσκεται μόνο στα ζωικά προϊόντα, αλλά η σφραγίδα χρησιμοποιείται συχνά και σε φυτικές τροφές που ποτέ δε θα την περιείχαν. Επιπλέον, υπάρχει junk food που είναι εκ φύσεως χωρίς χοληστερόλη, αλλά αυτό δεν το καθιστά υγιές. Άλλωστε, η διατροφική χοληστερόλη δεν επηρεάζει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα με τον τρόπο που πιστεύαμε πριν δεκαετίες.
Τι να κάνετε: Καταναλώστε λιγότερους επεξεργασμένους υδατάνθρακες και ζάχαρη, τους δύο κύριους ένοχους δηλαδή για τις καρδιακές παθήσεις.
Μειωμένο νάτριο

Τι νομίζουμε ότι σημαίνει: Το φαγητό έχει λίγο αλάτι.
Τι σημαίνει: Το φαγητό περιέχει λιγότερο νάτριο από το αρχικό προϊόν. Οι δυο φράσεις μοιάζουν μεν, αλλά σημαίνουν διαφορετικά πράγματα. Χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή λιγότερο νάτριο, σημαίνει τουλάχιστον 25% λιγότερο αλάτι σε σχέση με το αρχικό προϊόν. Φτωχό σε νάτριο σημαίνει 50% λιγότερο και λίγο νάτριο σημαίνει 140 mg ή λιγότερο νάτριο ανά μερίδα.
Τι να κάνετε: Ελέγξτε όλα τα τρόφιμα με 20% ή περισσότερο της ημερήσιας πρόσληψής σας σε νάτριο και επιλέξτε αυτά που παρέχουν 5% ή λιγότερο της ημερήσιας πρόσληψης ανά μερίδα. Προσέξτε με ακρίβεια το αλάτι στις μερίδες σας.
Με προσθήκη βιταμινών
Τι νομίζουμε ότι σημαίνει: Περιέχει όλα τα οφέλη των φρούτων και των λαχανικών.
Τι σημαίνει: Οι βιταμίνες A, C, E και B προστίθενται στα δημητριακά και τα σνακ φρούτων. Η επιστήμη δείχνει ότι διαχωρίζοντας τις βιταμίνες και τα μέταλλα από ένα τρόφιμο και βάζοντάς τα σε ένα άλλο, δεν προσφέρονται οι ίδιες ιδιότητες.
Τι να κάνετε: Λάβετε απευθείας τις βιταμίνες, τα μεταλλικά στοιχεία και τα αντιοξειδωτικά από τα φρούτα, τα λαχανικά, τις τροφές ολικής αλέσεως και το άπαχο κρέας.
Κοτόπουλο χωρίς ορμόνες

Τι νομίζουμε ότι σημαίνει: Είναι υγιεινό και φιλικό προς το περιβάλλον.
Τι σημαίνει: Κάτι τέτοιο ισχύει, αλλά δεν σημαίνει και πολλά. Οι ορμόνες δεν είναι αποδεκτό να χρησιμοποιούνται σε κοτόπουλο ή χοιρινό έτσι κι αλλιώς, οπότε όταν μια ετικέτα αναγράφει ότι το κρέας δεν έχει ορμόνες, αναφέρει το αυτονόητο.
Τι να κάνετε: Αγοράστε βιολογικά τρόφιμα, αν και είναι πιο ακριβά από τα υπόλοιπα αλλά έτσι θα είστε σίγουροι για την προέλευση και την σωστή καλλιέργεια ή εκτροφή τους.
Φτιαγμένο με ζάχαρη ή με φυσικό γλυκαντικό
Τι νομίζουμε ότι σημαίνει: Δεν περιέχει σιρόπι καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης, την πραγματικά βλαβερή ζάχαρη.
Τι σημαίνει: Περιέχει αρκετή ζάχαρη. Ακόμη και τα αναψυκτικά εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, γιατί είναι πολύ πιθανό να αγοράσετε αυτά που περιέχουν περισσότερη φυσική ζάχαρη. Όπως και να ‘χει, το να τρώτε πολλή ζάχαρη σε οποιαδήποτε μορφή, συμβάλλει στην πρόσληψη θερμίδων που προκαλούν αύξηση του σωματικού βάρους.
Τι να κάνετε: Ελέγξτε τον κατάλογο των συστατικών και έχετε υπόψη σας ότι το σιρόπι καλαμποκιού, τα ζαχαρότευτλα, η δεξτρόζη, τα αναψυκτικά σε αλουμινένιο κουτάκι, ο συμπυκνωμένος χυμός φρούτων και το σιρόπι βύνης είναι όλα ζάχαρη. Προσπαθήστε να περιορίσετε την προστιθέμενη ζάχαρη κατά 100 θερμίδες την ημέρα. Αποφύγετε φαγητά με ζάχαρη στα τρία πρώτα συστατικά τους, γιατί ουσιαστικά είναι επιδόρπια.
Βιολογικά τρόφιμα

Τι νομίζουμε ότι σημαίνει: Υγιεινά και πεντανόστιμα.
Τι σημαίνει: Τουλάχιστον το 70% των συστατικών πρέπει να είναι βιολογικά, όταν υπάρχει η ετικέτα «είναι φτιαγμένα με βιολογικά συστατικά» ή να είναι το 95% αν υπάρχει και η ειδική σφραγίδα. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι το βιολογικό συνεπάγεται και χαμηλές θερμίδες. Τα βιολογικά σνακ συχνά έχουν περισσότερες θερμίδες απ’ ό,τι τα συνηθισμένα αντίστοιχά τους.
Τι να κάνετε: Αν και είναι προτιμότερο να αγοράζετε βιολογικά προϊόντα, όπως φρούτα και λαχανικά, τα βιολογικά σνακ όπως πατατάκια και ζαχαρωτά, είναι μια περιττή σπατάλη.
Θερμίδες ανά μερίδα
Τι νομίζουμε ότι σημαίνει: Τον αριθμό των θερμίδων στη συσκευασία.
Τι σημαίνει: Ακριβώς ό,τι αναφέρει: Μπορεί να αναφέρονται 100 θερμίδες σε μια μερίδα παγωμένου τσαγιού, αλλά το μπουκάλι, να περιέχει δύο ή τρεις μερίδες, οδηγώντας σε διπλάσιο ή τριπλάσιο ποσοστό κατανάλωσης θερμίδων. Και όλα αυτά συνυπολογίζοντας ότι οι εταιρείες τροφίμων μπορούν να υπερβάλλουν έως και 20% εκτός από τον πραγματικό αριθμό των θερμίδων.
Τι να κάνετε: Πάντα να ελέγχετε το μέγεθος της μερίδας πριν την κατανάλωση. Επίσης, να υποθέτετε ότι τα τρόφιμα έχουν περισσότερες θερμίδες από όσες αναγράφονται, αν θέλετε να χάσετε βάρος.
Τώρα με 30% λιγότερα λιπαρά

Τι νομίζουμε ότι σημαίνει: Λιγότερα λιπαρά ώστε να χάσουμε βάρος.
Τι σημαίνει: Η εταιρεία παραγωγής αφαίρεσε λίπος και το αντικατέστησε με κάτι άλλο όπως η ζάχαρη. Αυτό διατηρεί τη γεύση του φαγητού, αλλά τα υλικά που προστέθηκαν είναι συνήθως πιο επεξεργασμένα κάνοντας το νέο χαμηλότερο σε λιπαρά προϊόν, λιγότερο υγιεινό από τι αρχικό.
Τι να κάνετε: Αντί να «φοβάστε» το λίπος, προτιμήστε τα υγιεινά λίπη όπως τα μονοακόρεστα που βρίσκονται στο αβοκάντο και στη σοκολάτα και τα ωμέγα-3 που βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια. Βέβαια παραμείνετε πάντα σε λογικές δόσεις.

http://www.clickatlife.gr

Έξυπνοι τρόποι για να ρίξετε τη χοληστερίνη

Συμβουλές για την προστασία της καρδιάς

Όσο πολύτιμη είναι η χοληστερίνη για τον οργανισμό όταν βρίσκεται σε φυσιολογικά όρια, τόσο επιζήμια γίνεται όταν τα επίπεδά της...
αυξάνονται πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε για να προστατέψετε την υγεία της καρδιάς σας.

- Υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή, εμπλουτισμένη με φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς, δημητριακά ολικής αλέσεως, σαλάτες, ελαιόλαδο, ψητά ψάρια (σολομός και σκουμπρί με τα απαραίτητα λιπαρά οξέα).

Περιορίστε την κατανάλωση τροφών όπως το κόκκινο κρέας, τα αλλαντικά (προτιμήστε κοτόπουλο, γαλοπούλα, αλλαντικά χαμηλά σε λιπαρά) καθώς και τα γλυκά που περιέχουν κρέμα γάλακτος, βούτυρο, σαντιγί.

- Αποφύγετε τις «διατροφικές βόμβες» κορεσμένων λιπαρών και χοληστερίνης. Ιδού μερικές: πλήρες γάλα και πλήρες γιαούρτι, παχιά τυριά, βούτυρο, κρέμα γάλακτος. Μειώστε την κατανάλωση σε κόκκινα κρέατα, όπως μοσχάρι, χοιρινό, αρνί, καθώς επίσης και εντόσθια, όπως συκώτι, μυαλά κλπ.

Καλό είναι να ελέγχετε την κατανάλωση θαλασσινών, με την επιφύλαξη, ότι περιέχουν ωφέλιμα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα που μπορούν τελικά να συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο της χοληστερίνης.

- Μαγειρέψτε υγιεινά. Όσο σημαντική είναι η μείωση των λιπαρών τροφών, άλλο τόσο σημαντική είναι και η παρασκευή τους.

Αφαιρέστε το ορατό λίπος από το κρέας, (έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι μπορεί να χάσει έως και το 43% της χοληστερίνης του και το 12-87% του κορεσμένου λίπους του), περιορίστε το τηγάνισμα και προτιμήστε το βράσιμο στον ατμό ή το ψήσιμο στο φούρνο.

- Μείνετε στο βάρος σας. Διατηρήστε το σωματικό σας βάρος στα φυσιολογικά του επίπεδα, αναλογικά με το ύψος σας. Το υπερβολικό βάρος αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

- Κρατάτε… αναλογίες. Προσπαθήστε να διατηρείτε τις διαστάσεις της μέσης σας στις εξής αναλογίες: 94 εκατοστά για τους άντρες και 80 εκατοστά για τις γυναίκες

- Γυμναστείτε. Εντάξτε στο εβδομαδιαίο σας πρόγραμμα την αγαπημένη σας σωματική δραστηριότητα. Προσπαθήστε να γυμνάζεστε έστω 20 λεπτά την ημέρα, 4 με 5 φορές την εβδομάδα.

- Κόψτε το κάπνισμα.

Τα εμφράγματα στην Ελλάδα έχουν δεκαπλασιαστεί τα τελευταία 40 χρόνια και στα δυο φύλα και ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου γι’ αυτά είναι η υψηλή χοληστερίνη, η οποία απειλεί εξίσου και τα δύο φύλα, σε αντίθεση με ό,τι πιστευόταν παλαιότερα.

newsbeast.gr

Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Βουτιές στις μαγευτικές παραλίες των βουνών της Ηπείρου!!!


Βουτιες στις μαγευτικες παραλιες των βουνων της Ηπειρου!!!
Μπορεί το ελληνικό καλοκαίρι να ταυτίζεται, παραδοσιακά, με τα νησιά και τη θάλασσα, όμως οι ορεινές ομορφιές της χώρας μας, αποτελούν πρόκληση και μια διαφορετική πρόταση για ελκυστικές διακοπές στις «παραλίες» των βουνών, δίπλα στα βαθύσκιωτα πλατάνια.
Στο δίλημμα βουνό ή θάλασσα για τις διακοπές, η περιήγηση σε ορισμένα από το ομορφότερα σημεία της Ηπείρου, στις ορεινές περιοχές της και τα ποτάμια της, η ιδέα για «μπάνιο στα βουνά» γίνεται επιλογή και για το καλοκαίρι.

Το κολύμπι σε υψόμετρο 2000 μέτρων, στη Δρακόλιμνη της Τύμφης, είναι απόλαυση. Η ανάβαση από το Μικρό Πάπιγκο για την κορυφή της Γκαμήλας, όπου βρίσκεται η περίφημη Δρακόλιμνη, είναι από τις πλέον γνωστές ορειβατικές διαδρομές και χρειάζεται περίπου τέσσερις ώρες περπάτημα. Απαιτείται θέληση και δύναμη για να φτάσεις στη Δρακόλιμνη, όμως το μπάνιο ανάμεσα στις κορυφές της Αστράκας, του Πλόσκου και της Γκαμήλας σε αποζημιώνει. Εκεί, στα δροσερά νερά της λίμνης, παρέα στον επισκέπτη κάνουν οι αλπικοί τρίτωνες, τα αμφίβια μικρά «δρακάκια», τα οποία λέγεται πως είναι κατάλοιπο της εποχής των παγετώνων στην Ελλάδα και ενδημούν στα νερά της λίμνης.

Για τους λιγότερο τολμηρούς ή τους μη εξοικειωμένους με ορεινές πεζοπορίες, υπάρχουν πάντα οι φιλόξενες Κολυμπήθρες, σχεδόν δίπλα στον δρόμο που ενώνει το Μικρό με το Μεγάλο Πάπιγκο. Περίπου στα μισά του δρόμου, μια πετρόκτιστη «πύλη» οδηγεί στο μονοπάτι που κατηφορίζει μέσα στο ρέμα Ρογκοβό και οδηγεί στους καταρράκτες, που τροφοδοτούν τις κολυμπήθρες ή οβίρες, όπως τις αποκαλούν οι ντόπιοι.
Πρόκειται για φυσικές «πισίνες», ενώ τα λεία πέτρινα σκαλοπάτια που τις περιβάλλουν έχουν δημιουργηθεί από τη συνεχή ροή του νερού. Η βουτιά στα παγωμένα νερά, προσφέρει ευεξία και μια ξεχωριστή εμπειρία.

Ένας μικρός παράδεισος, είναι κρυμμένος σε υψόμετρο 900 μέτρων στο Ηλιοχώρι του Ζαγορίου και δεν είναι άλλος από τους καταρράκτες της Μπάλντα Ντι Στρίγκα. Ο τόπος αποτελεί ανάσα δροσιάς μέσα στο δάσος βελανιδιάς και πεύκου. Οι τρεις καταρράκτες σχηματίζουν φυσικές «πισίνες» με καθαρά νερά.
Στην Ήπειρο, η φύση δημιουργεί και προσφέρει στον καλοκαιρινό επισκέπτη βουτιές και στα ποτάμια της. Ο Αώος ποταμός πηγάζει βόρεια του Μετσόβου, διασχίζει το ανατολικό άκρο του Ζαγορίου, διέρχεται νότια της Κόνιτσας και αφού δεχτεί τα νερά του Βοϊδομάτη στην αριστερή όχθη και του Σαρανταπόρου στην ανατολική, μπαίνει μεταξύ των χωριών Μολυβδοσκέπαστου και Μελισσόπετρας στο αλβανικό έδαφος. Στον κάμπο της Κόνιτσας, αλλά και στο ομώνυμο πέτρινο γεφύρι, ανακαλύπτεις τις όχθες με την ποταμίσια λεπτή άμμο, τα ανάγλυφα βράχια και τα κρυστάλλινα νερά, όπου εκτός από κολύμπι, ο επισκέπτης μπορεί να δοκιμάσει τις επιδόσεις του στο κανόε-καγιάκ.

Στην Πρέβεζα, ο Αχέροντας, το «ποτάμι των νεκρών» για τους αρχαίους, που έχει τις πηγές του κοντά στο χωριό Γλυκή, αποτελεί πρόταση «ζωής και χαράς». Καθώς κυλά ανάμεσα στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Ηπείρου, ο ποταμός περνά από ένα στενό φαράγγι που δημιουργούν τα βουνά της Παραμυθιάς και του Σουλίου - γνωστό και ως «στενά του Αχέροντα». Ο ποταμός είναι ένας από τους πλέον καθαρούς της Ευρώπης, ενώ η ροή του ποικίλλει, σε πολλά σημεία. Όπου είναι ομαλή, σχηματίζονται μικρές λίμνες και νερόλακκοι κατάλληλοι για κολύμπι, παρέα με βίδρες και αχερωνογοβιούς (είδος ψαριού ενδημικού του Αχέροντα).

Φυσικό υδρομασάζ θα δοκιμάσετε σε ένα από τα ομορφότερα ποτάμια της Ελλάδας, τον ποταμό Βενέτικο, στα Γρεβενά, ο οποίος αποτελεί παραπόταμο του Αλιάκμονα. Ακολουθήστε τον χωματόδρομο από το χωριό Σπήλαιο, που οδηγεί στην έξοδο του φαραγγιού της Πορτίτσας, όπου βρίσκονται οι παλιοί νερόμυλοι, οι δριτσέλες. Εκεί, σε ένα ειδυλλιακό τοπίο με πυκνή βλάστηση, τα πράσινα νερά του Βενέτικου στρίβουν συνεχώς ανάμεσα στους λείους βράχους, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο ένα φυσικό υδρομασάζ.
Αν «φλερτάρετε» με την ιδέα να κάνετε τη διαφορά και να... πάρετε τα βουνά για τις διακοπές σας, περιηγηθείτε σε ορισμένα από τα ωραιότερα σημεία της ορεινής Ελλάδας και κυνηγήστε τη χαρά της ανακάλυψης μέσα από διαδρομές σε ρέματα, ποτάμια, λόγκους και κορφές, προς αναζήτηση της ιδανικής «ορεινής παραλίας».
Πηγή: http://www.protothema.gr/

Ρίξτε την πίεση ΧΩΡΙΣ φάρμακα!!!


ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ! Ρίξτε την πίεση ΧΩΡΙΣ φάρμακα!!! Μάθετε πως...
Η καθιστική δουλειά, η έλλειψη άσκησης και η κατανάλωση γρήγορου φαγητού με πολύ αλάτι είναι οι κύριοι παράγοντες που ανεβάζουν την αρτηριακή πίεση....
Επτά στους δέκα ενηλίκους έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εγκεφαλικού ή καρδιακής προσβολής εξαιτίας πολύ υψηλής πίεσης, ενώ το 50% των ανθρώπων κάτω των 35 ετών έχουν υψηλή πίεση και το ένα τρίτο των ανθρώπων αυτής της ηλικίας έχουν υψηλή ή πολύ υψηλή πίεση, σύμφωνα με μια έρευνα της Lloyds Pharmacy. Προτού, ωστόσο, καταφύγετε στη λήψη φαρμάκων διαβάστε τις παρακάτω συμβουλές για να μάθετε πώς μπορείτε να ρίξετε την πίεση με φυσικό τρόπο.
Πίνετε καθημερινά ένα ποτήρι χυμό παντζαριού
Μια έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Hypertension («Υπέρταση») απέδειξε ότι η κατανάλωση ενός ποτηριού από χυμό παντζαριού μπορεί να μειώσει την υψηλή πίεση σε όσους πάσχουν από αυτήν κατά περίπου 7%. Οι ειδικοί θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας νιτρικού άλατος που υπάρχει στο παντζάρι. Όπως λένε οι επιστήμονες, η κατανάλωση τροφίμων που είναι πλούσια σε νιτρικό άλας, όπως το σέλινο, το λάχανο και το σπανάκι είναι εξίσου ωφέλιμη.
Κάντε τζόκινγκ κάθε βδομάδα
Σύμφωνα με μια έρευνα του Copenhagen City Heart για το καρδιοαγγειακό σύστημα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 20.000 άνδρες και γυναίκες ηλικίας 20 έως 93 ετών, το τζόκινγκ για μόλις μια ώρα την εβδομάδα μπορεί να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής για περίπου έξι χρόνια. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το τζόκινγκ έχει πολλαπλά οφέλη στην υγεία, καθώς βελτιώνει την πρόσληψη οξυγόνου και μειώνει την πίεση του αίματος μεταξύ άλλων. Ωστόσο, οποιαδήποτε μορφή φυσικής άσκησης είναι ικανή να μειώσει την πίεση, ενδυναμώνοντας την καρδιά. Με αυτόν τον τρόπο η καρδιά τροφοδοτείται με περισσότερο αίμα, κάνοντας όμως μικρότερη προσπάθεια, μειώνοντας έτσι την ορμή του αίματος στις αρτηρίες. Το γρήγορο περπάτημα είναι εξίσου αποτελεσματικό με το τζόκινγκ.
Απολαύστε το γιαούρτι
Μόλις ένα κεσεδάκι γιαούρτι την ημέρα μειώνει τις πιθανότητες να αναπτύξει κανείς υψηλή πίεση κατά 33% περίπου, σύμφωνα με μια έρευνα που παρουσιάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότας στην Αμερική. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το ασβέστιο που βρίσκεται στο γιαούρτι κάνει τα αιμοφόρα αγγεία πιο εύκαμπτα, επιτρέποντάς τους να τεντώσουν ελαφρώς κρατώντας την πίεση σε χαμηλά επίπεδα. Η έρευνα απέδειξε επίσης ότι όσοι καταναλώνουν ένα κεσεδάκι γιαούρτι των 120 γραμμαρίων είχαν 31% λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν υψηλή αρτηριακή πίεση μέσα σε διάστημα 15 ετών από ό,τι είχαν όσοι δεν το έτρωγαν.
Πείτε «ναι» στην μπανάνα
Η κατανάλωση τροφίμων πλούσια σε κάλιο, όπως η μπανάνα και η παράλληλη μείωση της πρόσληψης αλατιού θα μπορούσαν να σώσουν χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο, σύμφωνα με μια νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού British Medical Journal. Το κάλιο είναι ένα πολύ σημαντικό μεταλλικό στοιχείο που ελέγχει την ισορροπία των υγρών στο σώμα και βοηθάει στη μείωση της πίεσης του αίματος.
Η Victoria Taylor, υπεύθυνη διατροφολογίας για την υγεία της καρδιάς στο British Heart Foundation είπε: «Βεβαιωθείτε ότι καταναλώνετε πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών την ημέρα, προκειμένου να λαμβάνετε όσο κάλιο χρειάζεστε. Άλλα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο είναι τα όσπρια, τα ψάρια, τα οστρακοειδή, οι ξηροί καρποί, ο λιναρόσπορος και το γάλα».
Πείτε «όχι» στο αλάτι
Το αλάτι «τραβάει» νερό, ανεβάζοντας τον όγκο και την πίεση του αίματος στις αρτηρίες. Ωστόσο, δεν είναι μόνο το αλάτι αυτούσιο που πρέπει να μας ανησυχεί. Τα επεξεργασμένα φαγητά που καταναλώνουμε, όπως τα μπισκότα, τα δημητριακά, τα φαγητά που παραγγέλνουμε και τα έτοιμα γεύματα περιέχουν κατά 80% αλάτι, αναφέρει ο σύλλογος για την αρτηριακή πίεση, Blood Pressure ¬Association. Γι' αυτό, κοιτάξτε τις ετικέτες των προϊόντων, καθώς 1,5 gr. αλατιού ανά 100 gr. προϊόντος είναι πολύ, αλλά λιγότερο από 0,3 mg ανά 100gr. είναι λίγο.
Σταματήστε το κάπνισμα
Η Amy Thompson, προϊσταμένη νοσοκόμα του British Heart Foundation λέει: «Η νικοτίνη στα τσιγάρα κινητοποιεί το σώμα να παράγει αδρεναλίνη, κάνοντας την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα, αυξάνοντας την πίεση του αίματος, αναγκάζοντας έτσι την καρδιά να δουλεύει πιο έντονα». Προσπαθήστε με κάθε δυνατό τρόπο να διακόψετε το κάπνισμα και θα έχετε πολλά οφέλη συνολικά στην υγεία σας κι όχι μόνο στην πίεση του αίματος.
Χάστε βάρος
Η Amy Thompson αναφέρει ότι οι έρευνες συνεχώς δείχνουν ότι η απώλεια έστω και λίγων κιλών έχει σημαντική επιρροή στην πίεση του αίματος. Το υπερβολικό βάρος κάνει την καρδιά να λειτουργεί πιο έντονα και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υψηλή πίεση. Αν κάποιος είναι υπέρβαρος ή παχύσαρκος, χάνοντας βάρος θα βοηθήσει ώστε η πίεση του να επανέλθει σε κανονικά επίπεδα και να ελεγχθεί.
Αναζητήστε βοήθεια αν ροχαλίζετε
Το δυνατό και συνεχές ροχαλητό είναι σύμπτωμα αποφρακτικής υπνικής άπνοιας και πάνω από τους μισούς ανθρώπους που υποφέρουν από αυτό έχουν πίεση αισθητά υψηλότερη από ό,τι είναι αναμενόμενο για την ηλικία και τη συνολική τους υγεία, λέει ο γιατρός Αντώνης Πανταζής, σύμβουλος καρδιολογίας στο νοσοκομείο Heart του Λονδίνου και στο σύλλογο Cardiomyopathy Association. Φυσικά, η διακοπή του καπνίσματος και του αλκοόλ, καθώς και η απώλεια βάρους θα βοηθήσει στην καταπολέμηση του ροχαλητού.
Εργαστείτε λίγο λιγότερο
Δουλεύοντας για περίπου 40 ώρες την εβδομάδα σε ένα γραφείο αυξάνετε τις πιθανότητες για υπέρταση κατά 14%, υποστηρίζουν οι ειδικοί στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στην Αμερική. Ο κίνδυνος αυξάνεται όσο αυξάνονται και οι ώρες εργασίας, ενώ εργαζόμενοι που δουλεύουν περισσότερες από 51 ώρες την εβδομάδα έχουν 29% μεγαλύτερη πιθανότητα να ανεβάσουν υψηλή πίεση συγκριτικά με όσους δουλεύουν λιγότερες από 40 ώρες εβδομαδιαίως. Οι υπερωρίες κάνουν πιο δύσκολη την άσκηση και την υγιεινή διατροφή, λένε οι ερευνητές, επομένως προσπαθήστε να μετριάσετε την κατάσταση με αρκετή ξεκούραση το απόγευμα ή το βράδυ.
Παράλληλα, μην ξεχνάτε να τρώτε σωστά και να αθλείστε όσο περισσότερο γίνεται κι όσο σας επιτρέπουν οι συνθήκες της ζωής σας.
Αρχίστε τον καφέ χωρίς καφεΐνη
Στο ιατρικό κέντρο του πανεπιστήμιου Duke στη Βόρεια Καρολίνα της Αμερικής αποδείχθηκε ότι η κατανάλωση καφέ ποσότητας 500 mg, περίπου δηλαδή τρία φλιτζάνια, αυξάνει την αρτηριακή πίεση κατά τις τρεις μονάδες ενώ η επίδραση του καφέ διαρκεί μέχρι το βράδυ. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η καφεΐνη ανεβάζει την πίεση του αίματος συσφίγγοντας τα αιμοφόρα αγγεία και μεγεθύνοντας τις συνέπειες του άγχους.
Τι είναι όμως η αρτηριακή πίεση;
Αν η πίεση σας είναι σταθερά ή πάνω από 140/90 αντίστοιχα, εμφανίζετε πρόβλημα υψηλής πίεσης. Η μεγάλη πίεση (14 παραδείγματος χάρη) είναι η συστολική πίεση, δηλαδή η πίεση που φτάνει να έχει το αίμα όταν η καρδιά πιέζει το αίμα γύρω στο σώμα και η μικρή πίεση είναι η διαστολική πίεση, η χαμηλότερη πίεση που υπάρχει στους παλμούς της καρδιάς όταν η καρδιά είναι σε χαλαρό ρυθμό.
Η Amy Thompson ισχυρίζεται ότι: «Περίπου πέντε εκατομμύρια άνθρωποι κυκλοφορούν γύρω μας και δεν γνωρίζουν ότι έχουν υψηλή πίεση. Ο μόνος τρόπος να το μάθει κανείς είναι να μετρηθεί. Προτείνουμε σε όλους όσους είναι πάνω από 40 ετών να απευθυνθούν σε μια νοσοκόμα ή ένα γιατρό για να τους μετρήσουν την πίεση, κάτι που αποτελεί κομμάτι του γενικότερου ιατρικού ελέγχου που θα πρέπει να κάνουν για να προλάβουν καρδιακά και κυκλοφορικά προβλήματα.

Τα τσιμπήματα από τα έντομα

Τα τσιμπήματα από τα έντομα είναι αρκετά συχνά και προκαλούν συνήθως έναν μικρό ερεθισμό, στην περίπτωση που κάποιος δεν είναι αλλεργικός. Το καλοκαίρι βεβαία έχουμε να αντιμετωπίσουμε, εκτός από τα τσιμπήματα των εντόμων και αυτά από τις τσούχτρες. 

 


Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι, ότι άλλα έντομα «δαγκώνουν» και άλλα «τσιμπούν». Για παράδειγμα, οι σκνίπες, τα κουνούπια, οι ψύλλοι, οι κοριοί (αν και όχι «καθαρά» έντομα), οι αράχνες, τα ακάρεα και τα τσιμπούρια «δαγκώνουν», ενώ οι σφήκες και οι μέλισσες τσιμπούν.
Ένα έντομο, που δαγκώνει κάνει μια τρύπα στο δέρμα για να τραφεί από το αίμα, ενώ εκείνα που τσιμπούν, στην ουσία αμύνονται κάνοντας μία ένεση με δηλητήριο στο δέρμα σας. Τσίμπημα ή δάγκωμα όμως, μπορούν όλα να γίνουν ιδιαίτερα επώδυνα και σε περιπτώσεις, να προκαλέσουν σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, ακόμα και θάνατο.
Ποια είναι τα συμπτώματα;
Κάθε τσίμπημα ή δάγκωμα προκαλεί συχνά ένα μικρό εξόγκωμα, που οδηγεί σε φαγούρα. Η περιοχή βέβαια γύρω από το εξόγκωμα μπορεί να εμφανίσει φλεγμονή, δηλαδή να γίνει κόκκινη και να πρηστεί, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις γεμίζει με υγρό.
Τα τσιμπήματα εντόμων συνήθως εξαφανίζονται μέσα σε μερικές ώρες και μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια στο σπίτι.
Ποιοι είναι οι τύποι τσιμπημάτων από έντομα;
Σκνίπες, κουνούπια και μύγες
Τα τσιμπήματα από τα κουνούπια, τις σκνίπες και τις μύγες συχνά προκαλούν μικρές βλατίδες (εξογκώματα) με έντονη φαγούρα Στην περίπτωση όμως, που είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε τσιμπήματα εντόμων, μπορείτε να αναπτύξετε:
• πομφόλυγες (φυσαλίδες γεμάτες υγρό) ή
• πομφούς (κυκλικές περιοχές γύρω από το εξόγκωμα γεμάτες υγρό).
Τα τσιμπήματα των κουνουπιών σε ορισμένες τροπικές χώρες μπορούν να προκαλέσουν ελονοσία.

Ψύλλοι
Τα τσιμπήματα των ψύλλων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε γραμμές ή συμπλέγματα. Αν είστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά, μπορούν να οδηγήσουν σε μια κατάσταση που ονομάζεται βλατιδώδης κνίδωση (δημιουργούν δηλαδή μία σειρά με κοκκινίλες) ενώ ενδέχεται να δημιουργηθούν και πομφόλυγες.
Οι ψύλλοι από γάτες και σκύλους συχνά δαγκώνουν κάτω από το γόνατο και γύρω από τους αστραγάλους, ενώ μπορούν να σας δαγκώσουν και στον πήχη, αν χαϊδεύετε ή κρατάτε το κατοικίδιό σας.
Αλογόμυγες
Ένα τσίμπημα από μια αλογόμυγα μπορεί να είναι πολύ επώδυνο. Εκτός από την ερεθισμένη περιοχή και το εξόγκωμα, μπορεί να παρουσιάσετε:
• κνίδωση - εξάνθημα από πομφούς (κοκκίνισμα)
• ζάλη
• αδυναμία
• συριγμό
• αγγειοοίδημα με φαγούρα, ένα απαλό ροζ ή κόκκινο οιδήματα που εμφανίζεται συχνά γύρω από τα μάτια και τα χείλη, για μικρό χρονικό διάστημα.
Οι αλογόμυγες κόβουν το δέρμα, όταν το δαγκώνουν και για τον λόγο αυτό, η «ανοιχτή» πληγή χρειάζεται χρόνο για να επουλωθεί και ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα, καθώς είναι επίφοβη για λοιμώξεις.

Κοριοί
Τα δαγκώματα από κοριούς συνήθως δεν είναι επώδυνα και μπορεί να μην παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα. Εάν όμως έχετε δαγκωθεί παλιότερα από κοριό, μπορεί να αναπτύξετε έντονα ενοχλητικούς πομφούς ή εξογκώματα. Οι περιοχές που τσιμπά ο κοριός είναι το πρόσωπο, ο λαιμός, τα χέρια και τα μπράτσα.
Τα αραχνοειδή τσιμπήματα
Τσιμπούρια
Το δάγκωμα από τσιμπούρι συνήθως δεν είναι επώδυνο και εμφανίζει μόνο ένα κόκκινο εξόγκωμα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει:
• οίδημα
• φαγούρα
• φουσκάλες και
• μώλωπες.
Τα τσιμπούρια μπορούν να μεταφέρουν μια βακτηριακή μόλυνση, βέβαια, που ονομάζεται «Borrelia burgdorferi», η οποία προκαλεί την ασθένεια Lyme. Εάν η νόσος του Lyme δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί εξελιχθεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Ακάρεα
Τα ακάρεα προκαλούν πολύ φαγούρα στα εξογκώματα που εμφανίζονται στο δέρμα, ενώ συχνά συνοδεύονται από φουσκάλες. Εάν τα ακάρεα είναι από τα κατοικίδια ζώα, μπορεί να δαγκώσουν στην κοιλιά σας και τους μηρούς, εκεί που το κατοικίδιο δηλαδή κάθεται στην αγκαλιά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ακάρεα δαγκώνουν σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος είναι ακάλυπτη.
Αράχνες
Τα δαγκώματα από αράχνες είναι σπάνια (εκτός από ειδικές εξωτικές περιπτώσεις αραχνών) και συνήθως αφήνουν μικρά σημάδια παρακέντησης στο δέρμα, που μπορούν να προκαλέσουν:
• πόνο
• ερυθρότητα και
• οίδημα.
Σε σοβαρές περιπτώσεις, ένα δάγκωμα αράχνης μπορεί να προκαλέσει ναυτία, έμετο, εφίδρωση και ζάλη, ενώ πολύ σπάνια, μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρή αλλεργική αντίδραση.
Τσιμπήματα από έντομα
Σφήκες
Το τσίμπημα της σφήκας προκαλεί οξύ πόνο και συνήθως διαρκεί μόνο λίγα δευτερόλεπτα. Το πρησμένο, κόκκινο σημάδι που αφήνει πάνω στο δέρμα, μπορεί να είναι επώδυνο και να έχει έντονη φαγούρα.
Μέλισσες
Το τσίμπημα της μέλισσας είναι παρόμοιο με εκείνο της σφήκας. Ωστόσο, αν σας τσιμπήσει μια μέλισσα, θα αφήσει και τον δηλητηριώδη σάκο της στην πληγή. Αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί άμεσα. Προσοχή: τραβήξτε τον «σάκο» αλλά μην πιέζετε το τσίμπημα με τα δάχτυλα ή κάποιο τσιμπιδάκι, γιατί μπορεί να εξαπλωθεί το δηλητήριο.

Αλλεργικές αντιδράσεις
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν σοβαρά συμπτώματα μετά από ένα τσίμπημα μίας μέλισσας ή μίας σφήκας εκτός και αν είναι αλλεργικοί. Μία αλλεργική αντίδραση (ισχύει για όλα τα τσιμπήματα) μπορεί να χαρακτηριστεί ως:
• μικρή εντοπισμένη αντίδραση: μία φυσιολογική κατάσταση, που απαιτεί ειδική μεταχείριση, αν και η πληγείσα περιοχή θα είναι επώδυνη για λίγες μέρες
• μεγάλη τοπική αντίδραση: μία κατάσταση, που μπορεί να προκαλέσει άλλα συμπτώματα όπως οίδημα, κνησμό και εξάνθημα και
• συστημική αντίδραση: στην περίπτωση αυτή συχνά απαιτείται η άμεση ιατρική φροντίδα, καθώς μπορεί να προκαλέσει δυνητικά, απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση, δηλαδή αναφυλαξία.
Στην περίπτωση της μεγάλης τοπικής αντίδρασης το δάγκωμα θα πρηστεί και θα εξαπλωθεί. Το οίδημα συνήθως θα διαρκέσει περισσότερο από 48 ώρες, αλλά θα επανέλθει μετά από μερικές μέρες. Αυτό μπορεί να είναι επώδυνο, αλλά η διόγκωση δεν είναι επικίνδυνη, εφόσον δεν επηρεάζει τους αεραγωγούς σας.
Εάν σας δαγκώσει ή σας τσιμπήσει πολλές φορές ένα ή περισσότερα έντομα, τα συμπτώματά σας θα είναι πιο σοβαρά, καθώς θα έχει εισχωρήσει στον οργανισμό σας μεγαλύτερη ποσότητα δηλητηρίου. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται εκτός από το εξάνθημα να παρουσιάσετε ναυτία και πόνο ή πρήξιμο στις αρθρώσεις.

Τι πρέπει να κάνετε;
Για τις ήπιες περιπτώσεις, οι ειδικοί συστήνουν:
• Μετακινηθείτε σε μια ασφαλή περιοχή για να αποφύγετε επιπλέον τσιμπήματα.
• Αφαιρέστε το κεντρί, ειδικά αν είναι κολλημένο στο δέρμα σας. Αυτό θα αποτρέψει την απελευθέρωση επιπλέον δηλητηρίου. Πλύνετε την περιοχή με σαπούνι και νερό.
• Εφαρμόστε ένα κρύο επίθεμα ή ένα πανί με πάγο για να μειώσετε τον πόνο και το πρήξιμο.
• Δοκιμάστε ένα παυσίπονο, όπως η ιβουπροφαίνη ή ακεταμινοφαίνη.
• Εφαρμόστε μια τοπική κρέμα για να μειώσετε τον πόνο και να ανακουφιστείτε από τη φαγούρα. Κρέμες που περιέχουν συστατικά, όπως υδροκορτιζόνη, λιδοκαΐνη ή πραμοξίνη μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο του πόνου, ενώ άλλες κρέμες, που περιέχουν κολλοειδές πλιγούρι βρώμης ή μαγειρική σόδα, μπορούν να βοηθήσουν το δέρμα σας κατά της φαγούρας.
• Πάρτε ένα αντιισταμινικό φάρμακο, που περιέχει διφαινυδραμίνη ή χλωρφαινιραμίνη μηλεϊνικής.
Οι αλλεργικές αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν ήπια ναυτία και εντερικές κράμπες, διάρροια ή οίδημα, έως και 10 εκατοστά. Δείτε το γιατρό σας αμέσως, αν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από αυτά τα συμπτώματα.
Για σοβαρές περιπτώσεις, πρέπει να κινητοποιηθείτε άμεσα. Καλέστε επείγουσα ιατρική βοήθεια εάν εμφανιστούν τα ακόλουθα σημεία ή συμπτώματα:
• Αναπνοή με συριγμό, βραχνάδα ή δύσπνοια
• Πρήξιμο των χειλιών ή του λαιμού
• Λιποθυμία
• Ζάλη
• Σύγχυση ή ανησυχία
• Ταχυκαρδία
• Διάρροια
• Ναυτία, κράμπες και εμετός
• Δυσκολία στην κατάποση (δυσφαγία).

Η περίπτωση της τσούχτρας
Τα τσιμπήματα από τις τσούχτρες είναι η καλοκαιρινή «απειλή» για κάθε κολυμβητή. Τα πλοκάμια της τσούχτρας έχουν χιλιάδες μικροσκοπικά αγκαθωτά κεντριά, που απελευθερώνουν το δηλητήριο στο δέρμα σας. Η σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης βέβαια ποικίλει.
Πιο συχνά, το τσίμπημα της τσούχτρας προκαλεί άμεσο πόνο και κόκκινα, ερεθισμένα σημάδια στο δέρμα. Μερικά τσιμπήματα, ωστόσο μπορούν να προκαλέσουν περισσότερο πόνο σε ολόκληρο το σώμα (συστηματική ασθένεια) και σε σπάνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να είναι απειλητικά για τη ζωή σας.
Η σοβαρότητα των αντιδράσεων στα τσιμπήματα της τσούχτρας εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων του είδους και του μεγέθους του τσούχτρας, της ηλικίας και του μεγέθους του ατόμου, της διάρκειας της έκθεσης και της περιοχής του δέρματος, που επηρεάζεται.
Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα περιλαμβάνουν:
• Άμεσο πόνο καψίματος
• Κόκκινες, καφέ ή μοβ γραμμές στο δέρμα (ουσιαστικά σαν «αποτύπωμα» της επαφής ενός πλοκαμιού με το δέρμα)
• Φαγούρα
• Τσούξιμο και μούδιασμα
• Πόνο, που μπορεί να αντανακλάται από το πόδι ή το χέρι σε όλον τον κορμό.
Εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία, τα συμπτώματα συνήθως υποχωρούν μέσα σε μία έως δύο εβδομάδες, ενώ ενδεχόμενος αποχρωματισμός του δέρματος μπορεί να διαρκέσει ένα με δύο μήνες.
Σε σοβαρές περιπτώσεις ωστόσο, ένα τσίμπημα από τσούχτρα μπορεί να επηρεάσει πολλαπλά συστήματα του σώματος, όχι μόνο το δέρμα. Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να εμφανίζονται γρήγορα ή αρκετές ώρες μετά το τσίμπημα. Τα σημεία και συμπτώματα ενός σοβαρού τσιμπήματος μπορεί να περιλαμβάνουν:
• Ναυτία
• Έμετο
• Πονοκέφαλο
• Μυϊκούς σπασμούς
• Αδυναμία
• Πρόβλημα ελέγχου της κίνησης των μυών
• Ζάλη
• Πυρετό
• Πόνο στις αρθρώσεις
• Απώλεια συνείδησης
• Δυσκολία στην αναπνοή
• Καρδιακή αρρυθμία
• Ξαφνική απώλεια της λειτουργίας της καρδιάς (καρδιακή ανακοπή).

Πότε πρέπει να δείτε ένα γιατρό;
Παρά το γεγονός, ότι τα τσιμπήματα της τσούχτρας μπορεί να είναι αρκετά επώδυνα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ήσσονος σημασίας και μπορούν να θεραπευτούν στο σπίτι. Εάν όμως, καλύπτουν μεγάλες περιοχές του δέρματος ή παρουσιάσετε κάποιο από τα σοβαρά συμπτώματα, που προαναφέρθηκαν, καλέστε επείγουσα ιατρική βοήθεια.
«Γιατροσόφια» προς αποφυγή
Κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορα «γιατροσόφια» για τις περιπτώσεις, που σας τσιμπήσει τσούχτρα. Επειδή όμως, καμία από αυτές τις «θεραπείες» δεν έχουν αποδειχτεί ιατρικά, οι ειδικοί αναφέρουν ότι καλό θα ήταν να αποφεύγετε:
• τα ανθρώπινα ούρα
• την τοποθέτηση μαλακού κρέατος στο σημείο ερεθισμού
• την αιθανόλη και
• την άσκηση πίεσης με επιδέσμους.

 http://www.clickatlife.gr